Blog

Alexis Delevaux và vai trò của ông trong kinh doanh và từ thiện

Nhắc đến Alexis Delevaux, chúng ta không chỉ nghĩ về một nhà kinh doanh thành đạt mà còn là một tấm gương sáng trong các hoạt động từ thiện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những ảnh hưởng và đóng góp của ông đối với cộng đồng, đặc biệt là tại Việt Nam, cũng như những bài học quý báu mà chúng ta có thể rút ra từ hành trình của ông. Alexis Delevaux: Nhà lãnh đạo có tầm [...]

Alexis Delevaux: Tầm quan trọng của việc học lập trình cho tương lai

Trong thời đại công nghệ số đang bùng nổ, lập trình không chỉ là công việc của những người "máy móc" mà còn là kỹ năng cần thiết cho mọi người, ở mọi lĩnh vực. Alexis Delevaux, một cái tên có thể không quá quen thuộc nhưng lại đang góp phần thúc đẩy xu hướng học lập trình trên toàn cầu. Bài viết dưới đây sẽ phân tích tại sao học lập trình lại quan trọng đối với tương lai của [...]
hitshanoi.com